Falkland Islands

Часова зона

време UTC
UTC - 3

Флаг
код на страната ISO2
FK
Capital City
Континент
Южна Америка

Съседни държави

Application

Прилагане

Всеки час

произход

Държава

Град

цел

Държава

Град

Преобразуване на часове

часовата разлика : часа