Валута в VS на парите в обращение не е наличен

Чуждестранна валута конвертирате
EUR =
FRF
FRF =
EUR

date :

Application

Прилагане
Валута EUR () вече не се показва

Виж други валути


* : Валута Основен(виж по-горе)
** : Валута вече не се показва

Валута спря

Валута(ISO2) Вероизповедание

Пари в обращение

Валута Държава